Fes-te Voluntari >> Fes un donatiu >>

Qui som

Identitat

La Fundació Planas Casals es va constituir a Barcelona, ​​l'any 2009, a partir del llegat de Pedro Planas Casals, matemàtic i físic, professor de l'Escola Superior d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Facultat de Físiques de la Universitat de Barcelona. La seva passió per l'ensenyament el va portar a promoure i dirigir un col·legi d'ensenyament mitjà a Barcelona, ​​l'escola Alba.

La Fundació Planas Casals va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el n º 2593 i classificada com a fundació benèfica de tipus cultural i assistencial. Es regeix per la Llei Catalana de Fundacions i pels seus estatuts. Està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Patronat

Presidenta: Elisabet Faus Masifern
Vicepresidenta: M. Teresa Soler Ros
Secretària: M. Consolación de León Llorente
Vocal: M. Jesús Sanz Gonzalo
Vocal: Ana Verdaguer Vinyeta
Vocal: Sigrid Martens

Missió / Visió

La fundació té com a objecte, amb caràcter general, la realització de tot tipus de promocions, activitats i concessió d'ajudes que contribueixin al foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura, amb especial atenció a la família i a la dona, i prioritàriament a la infància i a la joventut, i a la gent gran o dependents, en tots els seus aspectes i en el seu sentit més ampli.

Treballem per tal que tots els éssers humans, des de la concepció fins a la mort natural, independentment de l'edat, l'estat de salut, el sexe, la raça, la nacionalitat o la condició social, puguin viure segons la dignitat de persona.

Valors

Per descarregar