Hazte voluntario » Colabora »

Projecte Dare

El projecte Dare, iniciat el 2010, fomenta la passió per la cura mitjançamt la formació. S'adreça a familiars, professionals o voluntaris que acompanyen i tenen cura de persones en diferents situacions de dependència. 

Dare intenta transmetre i fomentar un estil d'acompanyament i cura que preservi l'autorestima de la persona atesa, amb un sentit profund de  la seva dignitat.

Objectius

Contacte:

dare@fundacioplanascasals.org

628 354 847