Hazte voluntario » Colabora »

Projecte Dare

El projecte Dare, iniciat el 2010, organitza i proporciona formació a un grup de persones voluntàries que donen suport i acompanyament a persones en diferents situacions de dependència. El comitè coordinador, format per tres professionals qualificades en diferents àrees de Ciències de la Salut, estudia la situació de les persones beneficiàries i les característiques de les voluntàries i assigna el voluntari més adequat en cada cas.

Dare ofereix un programa d'acompanyament, tallers i sortides a diferents ciutats catalanes.

Programa d'acompanyament

El comitè coordinador, format per professionals qualificats en diferents àrees, estudia la situació de les persones beneficiàries i assigna el voluntari més adient en cada cas.

Actualment el programa està actiu a Barcelona, Girona, Badalona, Terrassa, Sant Cugat i Vic.

Objectius

Voluntàries

Perfil

Tasques

Dedicació

Seguiment i formació

Beneficiàries

Programa de tallers

Dare organitza diversos tallers per evitar el deteriorament sensoriali cognitiu de les persones grans:

Programa cultural

Per evitar que la soledat o les limitacions impedeixin gaudir d'interessos culturals, aquest programa organitza activitats específiques:

Contacte:

M. Rosa Garreta

dare@fundacioplanascasals.org